top of page

Jalkaterapeutti

Jalkaterapeutti pyrkii edistämään eri-ikäisten ihmisten jalkaterveyttä monipuolisin keinoin. Hoidon tavoitteena on myös kartoittaa eri menetelmiä hyödyntäen jalkavaivojen taustalla olevia tekijöitä ja vaikuttaa niihin, ei ainoastaan hoitaa pelkkää oiretta.

Jalkaterapeutti on jalkaterveyden edistämisen ja alaraajojen monipuolisen tutkimisen, hoitamisen ja kuntouttamisen asiantuntija. 

Jalkaterapeutti AMK on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRAN rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon  ammattihenkilö. Jalkaterapeutin ammattikorkeatutkinto kestää 3,5 vuotta  (210 op).

Milloin jalkaterapeutille?

Tyypillisimpiä syitä hakeutua jalkaterapiaan ovat

  • Perus- ja vaativa jalkojenhoito

  • Erilaiset jalkakivut

  • Iho-ongelmat jaloissa (mm. känsät, kovettumat, syylät)

  • Kynsiongelmat (mm. kynsisieni. paksuuntuneet ja sisäänkasvaneet kynnet)

  • Jalan ja alaraajan asentomuutokset (mm. vaivaisenluu, vasaravarpaat)

  • Jalan toiminnalliset muutokset

  • Erilaiset ikääntymisen, diabeteksen, reuman, ihosairauksien ja tuki- ja liikuntaelinvaivojen aiheuttamat haasteet jaloissa

  • Erilaisten apuvälineiden tarve (yksilölliset varpaanoikaisijat ja -suojat, tukisukat ja -pohjalliset)

Itselle sopivaa jalkojenhoitoa etsiessä erilaiset jalkojenhoitoon ja -hoitajiin liittyvät nimikkeet voivat hämmentää. Palveluita vertaillessa kannattaa huomioida hoitajan asianmukainen koulutus ja miettiä millaiseen vaivaan apua kaipaa, etsitäänkö terveydenhoidollista ja terveyttä edistävää jalkojenhoitoa vai hemmottelevaa ja kosmeettista.  Kun jalkoja hoidetaan, on myös hoitajan riittävä tietotaito sekä ymmärrys toimintaan liittyvästä aseptiikasta ja hygieniasta tärkeää. Myös hintoja vertaillessa tämä on hyvä pitää mielessä, sillä kunnollinen aseptiikka, puhtaus ja hygienia näkyvät myös kustannuksissa, koska merkittävä osa jalkojenhoidon kustannuksista syntyy näiden ylläpidosta. Ei ole siis yhdentekevää kuka jalkojasi hoitaa.

Jalkaterapiapalvelut

Hoitava jalkaterapia

Hoitavan jalkaterapian avulla hoidetaan iho- ja kynsimuutoksia, joita ovat mm. kovettumat, känsät, sisään kasvavat kynnet, sienikynnet. Tavoite on pyrkiä myös selvittämään iho- ja kynsimuutosten aiheuttajat, ja puuttua mahdollisuuksien mukaan myös niihin. 

Jalkaterän apuvälineterapia

Erilaisilla apuvälineillä pyritään ylläpitämään ja edistämään toimintakykyä ja liikkumista. Jalkaterapeutti valmistaa mm. varvasortooseja varpaiden virheasentojen oikaisemiseksi ja suojaamiseksi. Yksilöllisillä tukipohjallisilla ohjataan jalkaterän virheellistä toimintaa ja kuormittumista. Huopakevennyksillä voidaan helpottaa esimerkiksi paineesta syntyviä ihomuutoksia. Kinesioteippauksella voidaan mm. lievittää erilaisia kiputiloja, ohjata liikettä, korjata  asentoa, vähentää turvotusta ja lisätä verenkiertoa.

Alaraajojen toimintojen ja jalkaterapiatarpeen arviointi

Erilaisten tutkimusmenetelmien avulla arvioodaan asiakkaan alaraajojen toimintoja. Tutkimusmenetelmiä ovat mm. pystyasennon ja alaraajojen kuormittumisen arviointi, jalkaterien toimintojen, liikkumisen ja kävelyn tutkiminen sekä lihas- ja niveltoimintojen tutkiminen erilaisilla mittausvälineillä. Tutkimusten antama tieto ohjaa yksilöllistä jalkaterapiatarpeen määritystä ja jalkaterapiasuunnitelman tekemistä.

Alaraajojen toimintoja tukevat terapiat

Tavoite on ylläpitää ja palauttaa asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön, hermoston ja verenkiertoelimistön tasapaino. Jalkaterapeutti laatii tutkimusten pohjalta harjoitusohjelmia lihastasapainon palauttamiseen sekä nivelten toimintojen ylläpitämiseen. Lisäksi voidaan toteuttaa nivelten mobilisaatiota, hierontaa tai muita jalkaterapian hoitomenetelmiä.

Terveyttä edistävä jalkaterapia

Terveyttä edistävän jalkaterapian tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoutta alaraajojen ja jalkaterveyden ylläpidosta. Tämä tarkoittaa tyypillisesti opetus- ja ohjaustilanteita erilaisille asiakasryhmille (esim. diabeetikot) ja yhteisöille (kerhot, seurat, järjestöt) , sekä terveydenhuoltohenkilöstölle.

bottom of page